W kategorii tej zebraliśmy urządzenia przydatne do realizacji tzw. "inteligentnego domu".  a więc domu, w którym nowoczesna elektronika służy mieszkańcom, usprawnia im wiele codziennych czynności, zwiększa komfort i bezpieczeństwo. Oferujemy całą gamę rozwiązań opartych na transmisji radiowej, internetowej i GSM. Urządzenia te pozwalają sterować naszym domem zdalnie, monitorować jego funkcje, czuwać nad jego bezpieczeństwem - a także ułatwiać drobne przeróbki (np. bez konieczności prowadzenia kabli w ścianach uruchomić dodatkowe oświetlenie lub wyłącznik)
Dodatkowe informacje: