Mierniki do pomiarów pośrednich. Podłączenie pośrednie możliwe przy zastosowaniu przekładnika prądowego. Przekładnik prądowy pozwala zmultiplikować zakres prądowy miernika (Oczywiście przekładnik musi być dobrany do miernika - najczęściej stosowane są przekładniki typu x/5A). Aby rezultat był widoczny trzeba zastosować odpowiednią skalę. Przekładniki oferujemy w kategorii: transformatory specjalne. O dostępne skale trzeba zapytać e-mailem. Po kliknięciu na nazwę artykułu można zapoznać się ze szczegółowym opisem, parametrami i zobaczyć zdjęcie lub rysunek.
Dodatkowe informacje: