Przekładniki prądowe są rodzajem transformatorów bezpieczeństwa (separacyjnych). Umożliwiają pomiar dużego prądu, za pomocą mierników o małym zakresie pomiarowym i czułych obwodów elektronicznych. Jest to ich podstawowe zadanie. Zapewniają separację galwaniczną pomiędzy obwodem pierwotnym, w którym płynie mierzony prąd, a uzwojeniem wtórnym, do którego podłączany jest miernik. Transformator taki składa się z pierścienia na który nawinięte jest uzwojenie wtórne. Przez środek pierścienia przekłada się przewód którego prąd mierzymy (uzwojenie pierwotne). Po kliknięciu na nazwę artykułu można zapoznać się z podstawowymi parametrami, zobaczyć zdjęcie lub rysunek. 
Dodatkowe informacje: