Zdalne sterowanie bezprzewodowe ze zmiennym kodem

Zdalne sterowanie bezprzewodowe umożliwia indywidualne i grupowe sterowanie roletami, oświetleniem lub innymi urządzeniami. Sterowanie bezprzewodowe realizowane jest za pomocą kilkuprzyciskowego pilota radiowego. Zastosowanie systemu zmiennych kodów firmy KEELOQ zapewnia bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa. Każdy sterownik bezprzewodowy może współpracować z kilkoma, pilotami, a każdy pilot z dowolną ilością sterowników pozostających w jego zasięgu.

Dodatkowe informacje: