Czujniki Indukcyjne, zbliżeniowe działają na zasadzie zmiany pola elektromagnetycznego przy zbliżaniu lub przesuwaniu metalowego elementu. Zmienne pole magnetyczne wytwarzane przez czujnik wzbudza w przewodniku prądy wirowe, lub w przypadku ferromagnetyka, magnesuje go. Oba zjawiska wpływają na zmianę parametrów drgań pola elektromagnetycznego, zmniejszając amplitudę lub częstotliwość. Zmiany te są rozpoznawana przez demodulator, następnie jeżeli czujnik ma wyjście cyfrowe, sygnał jest kształtowany przez przerzutnik. Czujniki indukcyjne mogą być zasilane prądem stałym lub zmiennym. Mają też różne wyjścia: bezpotencjałowe (zwiera styk lub rozwiera), PNP (stan wysoki napięciowy), NPN (stan zerowy 0V). Mogą też posiadać wyjścia analogowe.