Uniwersalne regulatory temperatury w różnych obudowach i o różnych zakresach regulacji. Regulatory znajdują szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu np. do regulacji temperatury w piecach, suszarniach, w maszynach do przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz innych urządzeniach w układach automatycznej regulacji.  Po kliknięciu na nazwę artykułu, można zapoznać się z parametrami i opisem - zobaczyć zdjęcie lub rysunek.

Dodatkowe informacje: