Zdalne mierniki temperatury - pirometry. Wszystkie ciała o temperaturze wyższej od temperatury zera bezwzględnego emitują promieniowanie cieplne. Proste pirometry mierzą ilość owej energii emitowanej poprzez powierzchnię elementu. Do pomiaru temperatur powyżej 600°C używane są pirometry optyczne, w których jasność świecenia badanego obiektu jest porównywana z jasnością obiektu wzorcowego (np. żarnika). W niektórych pirometrach na czas pomiaru włącza się wskaźnik laserowy, który służy do precyzyjnego wycelowania w obiekt. Po kliknięciu na nazwę artykułu można zapoznać się ze szczegółowym opisem, parametrami i zobaczyć zdjęcie lub rysunek.
Dodatkowe informacje: