Warystory metalowo-tlenkowe, do montażu przewlekanego. Użyty materiał zapewnia odporność na bardzo wysokie udary prądowe. Zakres temperatur pracy -40°C ÷ +125°C. Warystor podłączamy równolegle do napięcia zasilania, a bezpiecznik prądowy szeregowo. W ten sposób możemy się zabezpieczyć przed nadmiernym wzrostem napięcia w obwodzie. Warystor przy zbyt dużym napięciu przepuści duży prąd, który spowoduje wręcz zwarcie i przepalenie bezpiecznika umieszczonego szeregowo w obwodzie zasilania.
Dodatkowe informacje: