Higrometry - mierniki wilgotności. Precyzyjne termohigrometry. Psychrometry do pomiaru wilgotności względnej, temperatury i punktu rosy. Pomiar wilgotności powietrza, a także wilgotności różnych materiałów: podłóg, ścian, drewna, belek i innych materiałów budowlanych, pomiar punktu rosy. Po kliknięciu na nazwę artykułu można zapoznać się ze szczegółowym opisem, parametrami i zobaczyć zdjęcie lub rysunek.
Dodatkowe informacje: