Mosiądze M63Z4 (CuZn37) o gęstości 8,44 g/cm3, a więc cięższe od stali, charakteryzują się podatnością na obróbkę plastyczną przeprowadzaną na zimno. Mają wysoką odporność korozyjną w większości środowisk. Mosiądze z tego gatunku nadają się do lutowania, natomiast obróbka skrawaniem jest utrudniona, lecz możliwa przy niskich prędkościach skrawania. Tutaj oferujemy blachę (folia) mosiężną, miękką o różnych