Przekaźniki napięciowe trójfazowe nadzorują parametry sieci trójfazowej, mierząc wartość napięcia w poszczególnych fazach. Wyłączają chronione urządzenie w przypadku przekroczenia wartości granicznych napięcia lub kąta fazowego. Uniemożliwiają wielokrotne próby załączenia zabezpieczanego urządzenia, w przypadku gdy załączenie urządzenia powoduje spadek napięcia poniżej wartości progowej. Zabezpieczają przed symetrycznym i asymetrycznym spadkiem napięcia. Funkcje pomiarowe i logiczne realizuje mikroprocesor. Czas zadziałania i próg napięcia minimalnego są regulowane.  Po kliknięciu na nazwę artykułu, można zapoznać się z parametrami i opisem - zobaczyć zdjęcie lub rysunek.