Rozdzielacze sieciowe, tzw. switch'e pozwalają realizować rozgałęzienia sieci LAN i łączyć komputery w sieć lokalną. Routery kablowe i bezprzewodowe. Routery DHCP i routery z ADLS. Po kliknięciu na nazwę artykułu można zapoznać się ze szczegółowym opisem, parametrami i zobaczyć zdjęcie lub rysunek.
Dodatkowe informacje: