Fotorezystor, fotoopornik, opornik fotoelektryczny, fotoelement oporowy – element światłoczuły. Rezystancja fotorezystora zmienia się pod wpływem padającego światła i nie zależy od kierunku przyłożonego napięcia. Pod wpływem oświetlenie fotorezystora zmniejsza się jego rezystancja co można wykorzystać w różnych czujnikach (czujniki zmierzchowe). Prąd będący różnicą całkowitego prądu płynącego przez fotorezystor i prądu ciemnego (prąd płynący przez fotorezystor przy braku oświetlenia) nazywamy prądem fotoelektrycznym. Jego wartość zależy od natężenia oświetlenia. Zatem najważniejszym parametrem fotorezystora jest rezystancja ciemna (brak oświetlenia) i rezystancja jasna (tutaj podaje się rezystancje przy danym oświetleniu.  Po kliknięciu na nazwę artykułu można zapoznać się ze szczegółowym opisem, parametrami i zobaczyć zdjęcie lub rysunek.
Dodatkowe informacje: