Przyrządy pomiarowe - multimetry - oscyloskopy - generatory

W kategorii tej znajduje się nowoczesna aparatura pomiarowa ułatwiająca szybkie przeprowadzanie obliczeń. Jest ona szczególnie przydatna w branży elektrycznej i elektronicznej, a także stosowana przez serwisantów oraz pracowników przemysłowych. Oferta obejmuje mierniki parametrów środowiskowych (modele analogowe, długości, cęgowe). Oprócz tego polecamy testery, dete