Przewody głośnikowe TLYp i TLgYp (bardzo giętkie) stosowane są do połączeń między wzmacniaczami mocy małej częstotliwości i kolumnami głośnikowymi. Przewody wykonywane są jako płaskie we wspólnej izolacji polwinitowej. Przewody głośnikowe bezhalogenowe – przewody używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru przewody te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne. Izolacja żył wykonana jest ze specjalnego tworzywa bezhalogenowego. Przewody sprzedajemy na metry, a także w rolkach po 100m. Po kliknięciu na nazwę artykułu, można zapoznać się z parametrami i opisem - zobaczyć zdjęcie lub rysunek.