Mierniki promieniowania ultrafioletowego UV. Są to wyspecjalizowane mierniki pozwalające zmierzyć udział szkodliwego promieniowania typu UV-C – długość fali: 100–280 nm, UV-B – długość fali: 280–315 nm, UV-A – długość fali: 315–400 nm. Po kliknięciu na nazwę artykułu można zapoznać się ze szczegółowym opisem, parametrami i zobaczyć zdjęcie lub rysunek.
Dodatkowe informacje: