Kable koncentryczne. Zastosowanie: we wszystkich działach techniki transmisji wysokich częstotliwości, zwłaszcza w instalacjach nadawczych i odbiorczych TV, SAT, GSM, branży komputerowej, elektronice przemysłowej. Parametry elektryczne predysponują je do pracy przy częstotliwościach w zakresie nawet do 6 GHz. Kable te oferujemy w opakowaniach fabrycznych po 100 mb lub sprzedajemy na metry. Po kliknięciu na nazwę produktu można zapoznać się z parametrami, zobaczyć zdjęcia i rysunki.