Mierniki wibracji. Wibrometry. Mierzą prędkości i przyśpieszenia drgających obiektów. Pomocne w diagnostyce maszyn i urządzeń mechanicznych: poziom wibracji zależy od stopnia zużycia maszyny i zmienia się w przypadku jej nieprawidłowego działania lub awarii. Po kliknięciu na nazwę artykułu można zapoznać się ze szczegółowym opisem, parametrami i zobaczyć zdjęcie lub rysunek.
Dodatkowe informacje: