Zasilacze elastyczne: pozwalają uzyskać duże prądy wyjściowe ale zawsze iloczyn prądu i napięcia nie będzie większy niż maksymalna moc zasilacza. Przykładowo dla zasilacza o mocy 1500W: jeżeli chcemy pobierać prąd 60A to procesor automatycznie ustali maksymalne napięcie wyjściowe na 25V. Jeżeli pobieramy 30A, to napięcie wyjściowe będzie miało wartość 50V. Po kliknięciu na nazwę kategorii w lewym menu można zawęzić obszar poszukiwań i zapoznać się z oferowanymi grupami, typami i rodzajami. Dodatkowe i