Gniazda, wtyki zasilające różnych systemów. Gniazda stosowane w sprzęcie audio wideo, gniazda i wtyki zasilające, niskonapięciowe, oprawy bezpieczników, a także przejściówki pomiędzy różnymi systemami - oferujemy wtyki i gniazda stosowane w Europie i na Świecie. Po kliknięciu na nazwę produktu można zapoznać się z parametrami i wymiarami oferowanych złączy. 
Dodatkowe informacje: