pomiary pośrednie
pomiary pośrednie

Duże prądy AC dość trudno zmierzyć przy pomocy mierników bezpośrednich. Najczęściej zatem stosuje się pomiar pośredni przy zastosowaniu przekładnika prądowego. Przekładnik prądowy pozwala zmultiplikować zakres prądowy miernika (Oczywiście przekładnik musi być dobrany do miernika - najczęściej stosowane są przekładniki typu x/5A). Aby rezultat był widoczny trzeba zastosować odpowiednią skalę