Automat schodowy służy do załączania i samoczynnego wyłączania oświetlenia elektrycznego na klatkach schodowych i korytarzach budynków. Urządzenie można także wykorzystać jako prosty przekaźnik czasowy, o płynnie regulowanym czasie, do załączania na określony czas różnych odbiorników . Po kliknięciu na nazwę artykułu, można zapoznać się z parametrami i opisem - zobaczyć zdjęcie lub rysunek.
Dodatkowe informacje: