Pod nazwą generatorów arbitralnych rozumiemy generatory, które oprócz wytwarzania standardowych przebiegów (sinus, trójkąt, prostokąt, piła itp.) potrafią wytwarzać inne przebiegi zdefiniowane przez użytkownika lub zapamiętane przez oscyloskopy cyfrowe. Po kliknięciu na nazwę artykułu można zapoznać się z parametrami i opisem.
Dodatkowe informacje: