Mierniki promieniowania jonizującego: alfa, beta, gamma i X (rentgenowskiego). Liczniki Geigera-Mullera. Dozymetry osobiste, przenośne i stacjonarne. Mierniki z komputerowymi interfejsami RS i USB. Programy do rejestracji danych. Po kliknięciu na nazwę artykułu można zapoznać się ze szczegółowym opisem, parametrami i zobaczyć zdjęcie lub rysunek.
Dodatkowe informacje: