Zdalne sterowanie bezprzewodowe do 20 kanałów

Zdalne sterowanie bezprzewodowe umożliwia sterowanie roletami, oświetleniem, ogrzewaniem lub innymi urządzeniami. Sterowanie bezprzewodowe realizowane jest za pomocą kilkuprzyciskowego pilota radiowego. Zastosowanie systemu kodowania zapewnia bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa i zabezpiecza przed przypadkowymi zakłóceniami toru radiowego. Każdy sterownik bezprzewodowy może współpracować z kilkoma, pilotami, a każdy pilot z dowolną ilością sterowników pozostających w jego zasięgu.

Dodatkowe informacje: