Zdalne sterowanie bezprzewodowe umożliwia sterowanie roletami, oświetleniem, ogrzewaniem lub innymi urządzeniami. Sterowanie bezprzewodowe realizowane jest za pomocą kilkuprzyciskowego pilota radiowego. Zastosowanie systemu kodowania zapewnia bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa i zabezpiecza przed przypadkowymi zakłóceniami toru radiowego. Każdy sterownik bezprzewodowy może współpracować z kilkoma, pilotami, a każdy pilot z dowolną ilością sterowników pozostających w jego zasięgu.