Mierniki rezystancji izolacji. Cyfrowe i wychyłowe mierniki rezystancji izolacji są przeznaczone do bezpośrednich pomiarów rezystancji izolacji linii kablowych, transformatorów, silników i innych urządzeń elektroenergetycznych, mogą być stosowane również w telekomunikacji. Najczęściej mierniki te umożliwiają pomiar napięć stałych i przemiennych oraz niskonapięciowy pomiar małych rezystancji.
Po kliknięciu na nazwę artykułu można zapoznać się ze szczegółowym opisem, parametrami i zobaczyć zdjęcie lub rysunek.