Wskaźniki tablicowe. Elektromagnetyczne proste wskaźniki prądu, do wbudowania w tablice rozdzielcze, służące do pomiaru i kontroli wielkości AC i DC. Praca w położeniu pionowym. Przeznaczone są do zamontowania na płytach czołowych: przyrządów pomiarowych, szaf sterowniczych, urządzeń technologicznych i elektromedycznych. Są one odporne na działanie wstrząsów i wibracji. Służą raczej do jakościowej ilustracji prądów. Po kliknięciu na nazwę artykułu można zapoznać się ze szczegółowym opisem, parametrami i zobaczyć zdjęcie lub rysunek.

Dodatkowe informacje: