Mierniki promieniowania ultrafioletowego UV. Mierniki i testery promieniowania elektromagnetycznego. Mierniki promieniowania jonizującego: alfa, beta, gamma i X (rentgenowskiego). Liczniki Geigera-Mullera. Dozymetry osobiste, przenośne. Pomiar pola magnetycznego, pomiar pola elektrycznego. Mierniki i testery promieniowania mikrofalowego. Po kliknięciu na nazwę kategorii można zawęzić zakres poszukiwań. 

Dodatkowe informacje: