BASCOM: Ze względu na łatwą do opanowania składnię języka, wejście w świat mikrokontrolerów może odbyć się niezwykle łagodnie. Jednocześnie rozbudowana biblioteka funkcji wbudowana w kompilator umożliwia pisanie programów o dużych możliwościach (m.in. obsługa znakowych i graficznych wyświetlaczy LCD, współpraca z klawiaturą PC, obsługa układów z interfejsami SPI, UART, I2C i 1-Wire). Bascom to, oprócz kompilatora, kompletne środowisko pracy programisty (IDE). W jego skład wchodzą m.in.: edytor z przydatnymi dla programisty funkcjami (m.in. kolorowanie składni, operacje na