BASCOM: Ze względu na łatwą do opanowania składnię języka, wejście w świat mikrokontrolerów może odbyć się niezwykle łagodnie. Jednocześnie rozbudowana biblioteka funkcji wbudowana w kompilator umożliwia pisanie programów o dużych możliwościach (m.in. obsługa znakowych i graficznych wyświetlaczy LCD, współpraca z klawiaturą PC, obsługa układów z interfejsami SPI, UART, I2C i 1-Wire). Bascom to, oprócz kompilatora, kompletne środowisko pracy programisty (IDE). W jego skład wchodzą m.in.: edytor z przydatnymi dla programisty funkcjami (m.in. kolorowanie składni, operacje na blokach tekstu), symulator umożliwiający prześledzenie działania programu przed jego wpisaniem do mikrokontrolera (w trakcie działania symulatora można m.in. obserwować aktualne wartości zmiennych, znaczników, portów). Dla Bascom AVR natomiast, największą zaletą jest biblioteka funkcji zapewniajacych obsługę najczęsciej wykorzystywanych układów w systemach mikroprocesorowych, np. znakowych i graficznych wyswietlaczy LCD, układów z interfejsami SPI, I2C, UART i 1-Wire (obsługa programowa i sprzętowa), klawiatury PC, klawiatury matrycowej. Wsród zaawansowanych funkcji warto zwrócić uwagę na obsługę stosu TCP/IP z wykorzystaniem układu W3100A. Oprogramowanie pracuje pod kontrola Windows 95/98/Me/NT/2000/XP.