Termistor CTR (ang. critical temperature resistor) jest nieliniowym rezystorem, o skokowej zmianie rezystancji w wąskim przedziale temperatury. Podobnie jak NTC charakteryzują się ujemnym współczynnikiem temperaturowym rezystancji, z tą jednak różnicą, że w termistorze CTR po osiągnięciu wartości temperatur krytycznej następuje skokowe zmniejszenie rezystancji termistora, a tym samym raptowny spadek napięcia na nim. Termistory CTR wytwarzane są z tlenków wanadu (VO2) lub tytanu (TiO2).
Po kliknięciu na nazwę kategorii w lewym menu można zapoznać sie z oferowanymi typami i rodzająmi.