Moduły alarmowe i sterujące GSM. Do modułu podłączony jest telefon komórkowy (lub telefon przemysłowy) z kartą sim , który pracuje jako nadajnik i przekazuje przez sieć GSM informacje zarejestrowane na wejściach modułu na telefon użytkownika modułu. Istotną dla pewności działania właściwością modułów serii NV... jest współpraca z telefonem komórkowym bez baterii oraz samoczynne załączanie się modułu i wpisywanie do telefonu kodu PIN po zaniku napięcia zasilania. Układy nie posiadające tej cechy nie mogą pracować z telefonem bez baterii gdyż nawet chwilowy zanik napięcia zasilania / np. w czasie kradzieży samochodu odłączenie na chwi