Moduły powiadamiania i sterowania GSM firmy ROPAM. Niektóre modele wymagają podłączenia zewnętrznego telefonu komórkowego z kartą SIM - większość ma już w budowany telefon przemysłowy i potrzebuje tylko karty SIM. Moduły pełnią funkcje powiadamianie użytkownika o stanie obiektu (funkcje centrali alarmowej) i pozwalają sterować zdalnie urządzeniami (przesyłać informacje technologiczne - np. dla kotłowni CO, systemów UPS, przepompowni, automatyki domowej). Po kliknięciu na nazwę produktu można zapoznać się z opisem i szczegółami.